Projektai

Įgyvendintas projektas
„Utenos moterų bendruomenės stiprinimas“

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Utenos moterų bendruomenės stiprinimas“, finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės biudžeto lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonių „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Projekto tikslas – skatinti ir populiarinant savanorystę, teikiant savitarpio pagalbą, dalinantis žiniomis ir patirtimi, suburti ir stiprinti Utenos moterų bendruomenę.

 

Finansavimo suma 1530,00 Eir (Vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt eurų 00 ct). Projekto lėšomis įsigyti biuro baldai, organizuoti savanorių mokymai, organizuotos edukacijos tikslinei projekto grupei.

Utenos moterų centras įgyvendino projektą „Utenos moterų centro institucinių gebėjimų stiprinimas“ (NVOK 06136), kuriuo buvo siekiama Sustiprinti asociacijos Utenos moterų centro institucinius gebėjimus, skiriant ypatingą dėmesį asociacijos specialistų pasirengimui teikti pagalbą smurto aukoms, kelti specialistų kurie savo darbe susiduria su smurtą ir prievartą šeimoje patiriančiais asmenimis ir teikia jiems apsaugą arba pagalbą Utenos regione, kvalifikaciją, sukurti naują darbo vietą, vykdyti advokaciją ne tik rajone bet ir apskrityje, surengiant apskirtojo stalo diskusiją „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimas: aktualijos ir iššūkiai“. Projektas 13006,21 Eur. finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Utenos moterų centras įgyvendino projektą „Utenos moterų centro institucinių gebėjimų stiprinimas“ (NVOK 06136), kuriuo buvo siekiama Sustiprinti asociacijos Utenos moterų centro institucinius gebėjimus, skiriant ypatingą dėmesį asociacijos specialistų pasirengimui teikti pagalbą smurto aukoms, kelti specialistų kurie savo darbe susiduria su smurtą ir prievartą šeimoje patiriančiais asmenimis ir teikia jiems apsaugą arba pagalbą Utenos regione, kvalifikaciją, sukurti naują darbo vietą, vykdyti advokaciją ne tik rajone bet ir apskrityje, surengiant apskirtojo stalo diskusiją „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimas: aktualijos ir iššūkiai“. Projektas 13006,21 Eur. finansuojamas iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.